Sen o Ukrainie

Sen o Ukrainie

Wieloletnia wspólna historia polsko-ukraińska, genetyczne związki pisarzy polskich z Ukrainą, twórcze wykorzystanie obrazów, motywów i mitów ukrainnych zaowocowały szeregiem dzieł również w literaturze polskiej XX wieku. Książka przynosi nowe spojrzenie na obrazy "literackiej Ukrainy" w dziełach pisarzy okresu międzywojennego: Bolesława Leśmiana, Jarosława Iwaszkiewicza, Józefa Łobodowskiego, Jana Śpiewaka, Czesława Janczarskiego, Władysława Milczarka i Juliana Wołoszynowskiego.

Różnymi drogami do niepodległości

Różnymi drogami do niepodległości

Książka, będąca zbiorem trzynastu artykułów naukowych młodych historyków, wpisuje się w obchody setnej rocznicy długiego marszu Polaków ku niepodległości. Czytelnik ma okazję prześledzić starania Polaków, którzy różnymi drogami: orężem, działalnością społeczną, dyplomatyczną i charytatywną dążyli do uzyskania niezależnego i suwerennego państwa polskiego. Wśród poruszanych przez autorów tematów znalazły się m.in. wydarzenia związane z aresztowaniem Józefa Piłsudskiego w 1917 r., działania polskich służb specjalnych w obronie niepodległości w latach 1918-1939 czy tragiczne losy żołnierzy Armii Krajowej w konfrontacji z komunistycznym aparatem represji.

Religijność w dobie popkultury

Religijność w dobie popkultury

Pierwsza polska praca poświęcona doniosłemu i aktualnemu
problemowi wpływu różnorakich prądów, wzorców i standardów
popkulturowych na stan religijności.

O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima

O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima

Czy możliwa jest etyka bez fundamentu metafizycznego? Czy każda etyka nihilistyczna jest relatywistyczna? Jak oceniać różne modele etyki laickiej, pozbawionej odniesienia do transcendencji? Czy proponowaną przez włoskiego filozofa Gianniego Vattima etykę miłosierdzia można traktować jako jedną z form nowego humanizmu? Autor pracy stawia tezę, że nie każda interpretacja nihilizmu oznacza całkowitą amoralność czy zakwestionowanie wszystkich wartości, a zadaniem współczesnej filozofii jest nie tyle przezwyciężanie nihilizmu, ile zrozumienie jego istoty i poszukiwanie właściwych form etyki.

Czy mamy jeszcze coś do powiedzenia? II wojna światowa w badaniach młodych historyków

Czy mamy jeszcze coś do powiedzenia? II wojna światowa w badaniach młodych historyków

Zbiór artykułów kilkunastu młodych historyków. Teksty, oparte na rzeczowych badaniach, przynoszą wiele istotnych ustaleń, dotyczących zagadnień takich jak wojna obronna 1939 r., funkcjonowanie Polskiego Państwa Podziemnego, sytuacja w okupowanej Polsce, powstanie warszawskie czy utrwalanie pamięci II wojny światowej.

 Metodologiczna konstrukcja dziedziny dydaktyki etyki

Metodologiczna konstrukcja dziedziny dydaktyki etyki

Centralnym zagadnieniem publikacji jest próba odpowiedzi na pytanie:
Czy jest możliwe podniesienie poziomu nauczania etyki w polskiej szkole w sposób systemowy?

Impreza Integracyjna na Młocinach, 6-8.06.2014 r.

 

Imieniny Jana Kochanowskiego 2014

Academia 2014 - Fotorelacja.

Komizm - wczoraj i dziś

Koło językoznawcze UKSW zaprasza

na panel dyskusyjny i spotkanie z wykładowcami.

5 maja 2014, godz. 13.00, sala 410

ZAPRASZAMY!!!

  Czytaj dalej

© 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach