Na granicy epok

Na granicy epok

Podtytuł: O literackich dyskursach lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej

Szkolne modele recepcji twórczości Cypriana Norwida do 2010 roku

Szkolne modele recepcji twórczości Cypriana Norwida do 2010 roku

Jakie utwory poety czytano w szkole w poszczególnych okresach minionego stulecia? W jaki sposób przybliżano młodzieży twórcę i jego dzieła? Jakie kierunki lektury wyznaczano?, autorka sięga do mnóstwa różnorodnych materiałów...

Polak we Włoszech, Włoch w Polsce. Sztuka i historia

Polak we Włoszech, Włoch w Polsce. Sztuka i historia

Interdyscyplinarny zbiór powstały wspólnym wysiłkiem historyków, historyków sztuki i literaturoznawców badających dzisiaj włosko-polskie związki.

Transgresja kompetencji międzykulturowych

Transgresja kompetencji międzykulturowych

Czy my jako współcześni zdajemy sobie sprawę, że: "według [prognoz] do 2020 r. co najmniej 20% młodzieży akademickiej przed uzyskaniem dyplomu w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego powinno odbyć edukację za granicą? [...]

Apologia Boskiej Osoby Ducha Świętego w odpowiedzi na antytrynitarną doktrynę Świadków Jehowy

Apologia Boskiej Osoby Ducha Świętego w odpowiedzi na antytrynitarną doktrynę Świadków Jehowy

Publikacja ma formę narracji i charakter polemiki z poglądami Świadków Jehowy. Autor oprócz argumentów biblijnych i patrystycznych posługuje się argumentacją rozumową (logiczną).

Edukacja matematyczna a cywilizacja cyfrowa

Edukacja matematyczna a cywilizacja cyfrowa

Nauczyciel matematyk, nauczyciel informatyk, nauczyciel wychowawca? Czy nauczyciel powinien obawiać się technologii informacyjnej?

Polityka w perspektywie etycznej i religijnej

Polityka w perspektywie etycznej i religijnej

"Znakiem czasu" jest dziś powszechne rozczarowanie i zniechęcenie polityką. Książka pomaga zrozumieć wybrane zagadnienia problematyki zakreślonej w tytule.

Studia z historii i teorii literatury

Studia z historii i teorii literatury

Jerzy Kaczorowski niestrudzenie czyta i odnajduje wciąż nowe odpowiedzi na pytanie: czym jest literatura? Jest ona bytem autonomicznym, ekspresją indywidualnego ducha, darem, mistyką, zwiastowaniem… Złożoność dzieła literackiego i jego relacji z rzeczywistością oraz czytelnikiem sprawia, że odpowiedzi może być nieskończenie wiele.

Egzorcyzmy w Kościele starożytnym od I do III wieku

Egzorcyzmy w Kościele starożytnym od I do III wieku

Książka przedstawia historię rozumienia i praktyki egzorcyzmu chrześcijańskiego w pierwszych trzech wiekach Kościoła.

Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata 2001-2006

Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata 2001-2006

Prezentowany zestaw bibliograficzny zawiera materiały umożliwiające ocenę realiów dialogu, jego kontekstu religijnego, społecznego i kulturalnego. Potwierdza rozwój literatury dialogu, która dokumentuje jego wielowymiarową obecność w kulturze polskiej, wzbogaconą o wartości religijne i humanistyczne.

Zbliża się długi weekend

Tutaj możesz zamówić: TOM I oraz TOM II.

Czytaj dalej

Poetycko o trwaniu i wieczności w warszawskiej Retrospekcja Cafe

(foto. B. Grygo/ Wyd. UKSW)

W poniedziałek 23 maja w Retrospekcja Cafe na warszawskim Powiślu odbył się wieczór poświęcony liryce pod tytułem: O (nie)zbyteczności poezji. W dyskusji udział wzięli Wojciech Kaliszewski (IBL PAN), Krzysztof Koehler (UKSW), Bernadetta Kuczera-Chachulska (UKSW) oraz Magdalena Partyka (UKSW). Podziemia dawnego Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności przy ul. Bednarskiej 28/30 rozświetlił blask świec. Dyskusja z udziałem publiczności przeplatana była wierszami Bernadetty Kuczery-Chachulskiej z tomu jeszcze bardziej na pewno, wydanego nakładem Wydawnictwa UKSW. Trwanie i wieczność, precyzja i lapidarność w doborze słów tworzących strukturę każdego z prezentowanych wierszy – te zagadnienia przewijały się w debacie najczęściej. Zbiór poezji Bernadetty Kuczery-Chachulskiej jest pierwszym tomem nowej serii wydawniczej poetycka#bielany. Konkluzją spotkania niech będą słowa Autorki: „ja bym z tytułu spotkania usunęła nawias”, z czym zarówno goście, jak i prelegenci zgodzili się w pełni. Poezja – materia wymagająca i wciąż przez wielu niedoceniana – jest swoistym trwaniem, na przekór wszelkim zawirowaniom, zmianom i upływowi czasu. Przytoczmy na zakończenie jeden z wierszy z tomiku jeszcze bardziej na pewno:

trwanie słów

to właśnie jest

poezja

wbrew nurtowi

języka

który zmierza

(B. Kuczera-Chachulska, jeszcze bardziej na pewno, s. 36)

Warto sięgnąć po kolejne, by przekonać się o „niezbyteczności” poezji.

Czytaj dalej

Zbyteczna czy niezbyteczna? Oto jest pytanie!

Tak na deser po Warszawskich Targach Książki... mniam!

Czytaj dalej

Warszawskie Targi Książki ruszają już jutro

Dołącz do wydarzenia na Facebooku!

Czytaj dalej

Promocja książki dr Wioletty Żórawskiej w Płocku

Spotkanie promocyjne zorganizowane zostało w Bibliotece im. Zielińskich  Towarzystwa Naukowego Płockiego 21 kwietnia 2016 r. Otwarcia dokonała prof. dr hab. Daniela Żuk, członek zarządu TNP. Następnie uczniowie Gimnazjum im. C.K. Norwida z Bielska  zinterpretowali wybrane wiersze poety. Autorka książki Szkolne modele recepcji twórczości Cypriana Norwida do 2010 roku  dr Wioletta Żórawska opowiedziała o postrzeganiu przez uczniów twórczości Norwida oraz o trudach interpretacji jego dzieł.

Autorka podpisuje swoją książkę.

Czytaj dalej

Podsumowanie projektu: Przyroda Parku Skaryszewskiego, dawny gmach BUW 27.04.2016

Nie każdy warszawiak zdaje sobie sprawę, że Park Skaryszewski kończy już 100 lat. Przy tej okazji grupa badaczy stworzyła projekt społeczny mający na celu przeprowadzenie całościowej inwentaryzacji stołecznego parku. Efektem projektu była podsumowująca konferencja, na której  została zaprezentowana książka wydana nakładem Wydawnictwa UKSW Park Skaryszewski w Warszawie, pod redakcją prof. Jerzego Romanowskiego (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW). W projekt zaangażował się m.in. prof. Maciej Luniak z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.

27 kwietnia odbyło się w dawnym gmachu BUW przy Krakowskim Przedmieściu podsumowujące projekt spotkanie. Wśród prelegentów byli (na zdjęciach od lewej): prof. Jerzy Romanowski, prof. Maciej Luniak oraz Magdalena Dziadosz.

Foto. B. Grygo /Wyd. UKSW/

Materiał wideo od 9min. 15sek.: Telewizyjny Kurier Warszawski 27.04.2016

Czytaj dalej

© 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach