Różnymi drogami do niepodległości

Różnymi drogami do niepodległości

Książka, będąca zbiorem trzynastu artykułów naukowych młodych historyków, wpisuje się w obchody setnej rocznicy długiego marszu Polaków ku niepodległości. Czytelnik ma okazję prześledzić starania Polaków, którzy różnymi drogami: orężem, działalnością społeczną, dyplomatyczną i charytatywną dążyli do uzyskania niezależnego i suwerennego państwa polskiego. Wśród poruszanych przez autorów tematów znalazły się m.in. wydarzenia związane z aresztowaniem Józefa Piłsudskiego w 1917 r., działania polskich służb specjalnych w obronie niepodległości w latach 1918-1939 czy tragiczne losy żołnierzy Armii Krajowej w konfrontacji z komunistycznym aparatem represji.

Piotr Mitzner, Warszawski "Domek w Kołomnie"

Piotr Mitzner, Warszawski "Domek w Kołomnie"

Publikacja wyróżniona została tytułem "Książki Września 2014".

W latach 1934-1936 działał polsko-rosyjski klub dyskusyjny "Domek w Kołomnie", założony przez białego emigranta, wybitnego krytyka, Dymitra Fiłosofowa.

Milena Kindziuk, Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980-1984

Milena Kindziuk, Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980-1984

Autorka dokonuje analizy publikacji prasowych na temat ks. Popiełuszki w czasie jego najbardziej intensywnej działalności duszpastersko-społecznej. Są to cztery lata jego pobytu w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie (1980-1984), gdy oprócz pracy parafialnej prowadził działalność duszpasterską w różnorodnych środowiskach. Książka ukazuje wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki, kreowany w ostatnich latach jego życia przez media rządowe, prasę społeczno-katolicką, a także przez – wówczas nielegalną – prasę tzw. drugiego obiegu.

Katarzyna Łabuś, Autoprezentacja w zakresie pracy głosem

Katarzyna Łabuś, Autoprezentacja w zakresie pracy głosem

Publikacja zawiera zbiór wskazówek, aby głos był silny i dźwięczny, skuteczniej wyrażał potrzeby i wolę, poprawiał wizerunek mówiącego. Z publikacji z pewnością skorzystają studenci i wykładowcy, aktorzy i dziennikarze oraz wszyscy, którzy chcą poprawić jakość swojej mowy.

Ignacy Bokwa, Marek Jaodziński, Wiara wobec współczesności

Ignacy Bokwa, Marek Jaodziński, Wiara wobec współczesności

Wydaje się wciąż czymś koniecznym, aby podejmować refleksję nad tym centralnym fenomenem egzystencji chrześcijańskiej.

Anna Dąbrowska-Kamińska, Kategoria rodzaju gramatycznego rzeczowników w języku polskim i ukraińskim

Anna Dąbrowska-Kamińska, Kategoria rodzaju gramatycznego rzeczowników w języku polskim i ukraińskim

W zestawieniu wspólnego dla języka polskiego i ukraińskiego słownictwa zostały uwzględnione specyficzne procesy fonetyczne i morfologiczne, zaistniałe w każdym z nich w diachronii.

Aleksander Kondratiew, Na brzegu Jarynia. Powieść demonologiczna

Aleksander Kondratiew, Na brzegu Jarynia. Powieść demonologiczna

Powieść demonologiczna to studium rzeczywistości doszczętnie zmiatanej przez rewolucję na Wołyniu (1930). Odwołując się do miejscowych podań i legend, czerpiąc z mitologii słowiańskiej autor stworzył wyjątkowy pomnik kresu epoki wierzeń.

(red.) Paweł Mroczkiewicz, Wanda Kamińska, Jak uczyć by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków

(red.) Paweł Mroczkiewicz, Wanda Kamińska, Jak uczyć by nauczyć filozofii? Refleksje akademików i praktyków

Czy filozofia jest nauką i czy należy jej uczyć w klasycznym tego słowa znaczeniu? Trudno o jednoznaczne rozstrzygnięcia, warto jednak mieć na uwadze, że przekaz treści filozoficznych nie może być zwykłym procesem dydaktycznym, lecz powinien zmierzać do tego, by odbiorca uświadomił sobie, że jest to wiedza o nim samym jako człowieku, i by zachęcić go do jej sprawdzania we własnym doświadczeniu. Sięganie do istoty zjawisk podstawowych i własnego przeżycia ma zapobiec prezentowaniu filozofii jako nauki „martwej”, „zimnej” i sprawić, że będzie się ją traktować jako swoisty przewodnik po życiu. W książce pod red. W. Kamińskiej i P. Mroczkiewicza kilkunastu autorów dzieli się swoimi pomysłami, jak wzbudzić w uczniach ciekawość do tej dziedziny, jak powiązać ją z innymi przedmiotami szkolnymi, a przy tym skutecznie realizować wymogi podstawy programowej.

(red.) Jerzy Romanowski, Piotr Matyjasiak, Biologia XXI wieku. Nowe kierunki badawcze

(red.) Jerzy Romanowski, Piotr Matyjasiak, Biologia XXI wieku. Nowe kierunki badawcze

Tematyka badań w publikacji obejmuje zróżnicowane obszary z zakresu biologii człowieka, zoologii, botaniki, ekologii, fizjologii i biochemii.

(red.) Elżbieta Osewska, Education and creativity

(red.) Elżbieta Osewska, Education and creativity

Książka łączy różne poglądy na temat edukacji – między innymi w Polsce, w Europie i w Australii – i dogłębnie analizuje nowoczesne i innowacyjne podejścia do kreatywności, od nauczania katechezy jako spoiwa społecznego do metamorfozy projektowania architektury wnętrz.

Aleksander Kondratiew, Na brzegu Jarynia. Powieść demonologiczna

Warto przeczytać recenzję naszej czytelniczki do książki "Na brzegu Jarynia". Niezdecydowanych z pewnością przekona do zakupu i lektury

RECENZJA
 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Spotkajmy się na Targach Książki Historycznej

Zapraszamy na stoisko Wydawnictwa UKSW podczas Targów Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego w Warszawie w dniach 27-30 listopada.

Szczególnie serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny

(29.11. godz. 11.00 Sala Kinowa) Czytaj dalej

© 2014 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach