Na granicy epok

Na granicy epok

Podtytuł: O literackich dyskursach lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej

Szkolne modele recepcji twórczości Cypriana Norwida do 2010 roku

Szkolne modele recepcji twórczości Cypriana Norwida do 2010 roku

Jakie utwory poety czytano w szkole w poszczególnych okresach minionego stulecia? W jaki sposób przybliżano młodzieży twórcę i jego dzieła? Jakie kierunki lektury wyznaczano?, autorka sięga do mnóstwa różnorodnych materiałów...

Polak we Włoszech, Włoch w Polsce. Sztuka i historia

Polak we Włoszech, Włoch w Polsce. Sztuka i historia

Interdyscyplinarny zbiór powstały wspólnym wysiłkiem historyków, historyków sztuki i literaturoznawców badających dzisiaj włosko-polskie związki.

Transgresja kompetencji międzykulturowych

Transgresja kompetencji międzykulturowych

Czy my jako współcześni zdajemy sobie sprawę, że: "według [prognoz] do 2020 r. co najmniej 20% młodzieży akademickiej przed uzyskaniem dyplomu w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego powinno odbyć edukację za granicą? [...]

Apologia Boskiej Osoby Ducha Świętego w odpowiedzi na antytrynitarną doktrynę Świadków Jehowy

Apologia Boskiej Osoby Ducha Świętego w odpowiedzi na antytrynitarną doktrynę Świadków Jehowy

Publikacja ma formę narracji i charakter polemiki z poglądami Świadków Jehowy. Autor oprócz argumentów biblijnych i patrystycznych posługuje się argumentacją rozumową (logiczną).

Edukacja matematyczna a cywilizacja cyfrowa

Edukacja matematyczna a cywilizacja cyfrowa

Nauczyciel matematyk, nauczyciel informatyk, nauczyciel wychowawca? Czy nauczyciel powinien obawiać się technologii informacyjnej?

Polityka w perspektywie etycznej i religijnej

Polityka w perspektywie etycznej i religijnej

"Znakiem czasu" jest dziś powszechne rozczarowanie i zniechęcenie polityką. Książka pomaga zrozumieć wybrane zagadnienia problematyki zakreślonej w tytule.

 Jak nieświadomi błądzą w wierze

Jak nieświadomi błądzą w wierze

pierwsze polskie wydanie religijnego traktatu polemicznego De errore profanarum religionum z połowy IV w. n.e. autorstwa Juliusza Firmicusa Maternusa.

Egzorcyzmy w Kościele starożytnym od I do III wieku

Egzorcyzmy w Kościele starożytnym od I do III wieku

Książka przedstawia historię rozumienia i praktyki egzorcyzmu chrześcijańskiego w pierwszych trzech wiekach Kościoła.

Summae Romanorum barbariei signum

Summae Romanorum barbariei signum

Studium językoznawcze mało znanego zabytku, jakim jest tak zwana „Kronika Benedykta z klasztoru św. Andrzeja”

Podsumowanie projektu: Przyroda Parku Skaryszewskiego, dawny gmach BUW 27.04.2016

Nie każdy warszawiak zdaje sobie sprawę, że Park Skaryszewski kończy już 100 lat. Przy tej okazji grupa badaczy stworzyła projekt społeczny mający na celu przeprowadzenie całościowej inwentaryzacji stołecznego parku. Efektem projektu była podsumowująca konferencja, na której  została zaprezentowana książka wydana nakładem Wydawnictwa UKSW Park Skaryszewski w Warszawie, pod redakcją prof. Jerzego Romanowskiego (Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW). W projekt zaangażował się m.in. prof. Maciej Luniak z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.

27 kwietnia odbyło się w dawnym gmachu BUW przy Krakowskim Przedmieściu podsumowujące projekt spotkanie. Wśród prelegentów byli (na zdjęciach od lewej): prof. Jerzy Romanowski, prof. Maciej Luniak oraz Magdalena Dziadosz.

Foto. B. Grygo /Wyd. UKSW/

Materiał wideo od 9min. 15sek.: Telewizyjny Kurier Warszawski 27.04.2016

Czytaj dalej

Środowe spotkania z książką UKSW

Więcej informacji o książce: Debaty UKSWordzie cz. 1.

Więcej informacji o książce: Park Skaryszewski w Warszawie. Przyroda i użytkowanie.

Czytaj dalej

Finał "Wielkanocnej zbiórki książek na UKSW"

21 kwietnia Fundacja "Dr Clown" przekazała książki do Szkoły przyszpitalnej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Pacjenci - od najmłodszych do zaawansowanej młodzieży - będą korzystali z książek przekazanych przez Państwa podczas marcowej zbiórki przeprowadzonej w ramach Kiermaszu Wielkanocnego na obu kampusach UKSW. W imieniu wszystkich pacjentów – serdecznie dziękujemy za ofiarowaną pomoc!

Książki dla dorosłych czytelników zostaną przekazane w późniejszym terminie do kącika relaksu, który powstaje w Szpitalu Bielańskim.

Czytaj dalej

W Płocku o Norwidzie opowie dr Wioletta Żórawska

Książka już niedługo trafi do sprzedaży księgarskiej w całej Polsce, więcej o tytule TUTAJ.

Czytaj dalej

Promocja na święto książki

Czary i czarownice w kulturalnym „Państwomieście”

18 kwietnia w warszawskim klubie „Państwomiasto” odbyła się promocja książki Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci pod red. Joanny Pietrzak-Thébault oraz Łukasza Cybulskiego, wydanej nakładem naszego wydawnictwa. Wieczór rozpoczęły dwa wykłady przygotowane przez Annę Gaworek oraz Katarzynę Gołos z Koła Naukowego Kulturoznawców „Culture ON” UKSW. Spotkanie poprowadził dr Piotr Jakubowski, opiekun koła naukowego. Po przerwie redaktor Bartosz Wieliński z „Gazety Wyborczej” rozpoczął dyskusję na temat fenomenu rehabilitacji czarownic w Niemczech oraz polskich perspektyw tego zjawiska. W debacie dotyczącej  książki, poza redaktorami tomu, udział wzięły również Aleksandra Jakubik (UW) oraz muzykolog Aleksandra Jagiełło-Skupińska (MKiDN).

Foto. B. Grygo /Wyd. UKSW/

Czytaj dalej

© 2016 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach