Zabawmy się w teatr. Scenariusze spektakli teatralnych

Zabawmy się w teatr. Scenariusze spektakli teatralnych

Irena Baur pokazuje, jakie są pragnienia przedszkolaków, co mali widzowie i aktorzy lubią robić, co sprawia im trudność, a czego nie rozumieją. Dzięki temu odbiorcy mogą utożsamiać się ze scenicznymi bohaterami, a zarazem z niecierpliwością oczekiwać, jak postaci sceniczne poradzą sobie z danym wyzwaniem.

Wstęp do teorii szkieł spinowych i kwadrupolowych

Wstęp do teorii szkieł spinowych i kwadrupolowych

Autorka dokonała wyboru metod najczęściej stosowanych do opisu szkła spinowego i bardzo szczegółowo przedstawiła schemat obliczeń. Wielkim walorem książki jest kompetentne przedstawienie wyprowadzeń wzorów. Czytelnik może nie tylko zapoznać się z fizyką szkieł spinowych, ale i bez trudu opanować najważniejsze techniki ich analitycznego badania.

Metody badań w biologii człowieka

Metody badań w biologii człowieka

Zeszyt ćwiczeń dla studentów studiów licencjackich i uzupełniających na kierunku Biologia.

Język prawicy

Język prawicy

Książka stanowi pierwszą wyczerpującą i wszechstronną analizę języka polskiej prawicy politycznej, przeprowadzoną na podstawie tekstów przemówień sejmowych.

Filozofia wobec świata zwierząt

Filozofia wobec świata zwierząt

Autorzy tej monografii podejmują jeden z ważnych tematów współczesnej filozofii, czyli kwestię zwierząt. Próbują odpowiedzieć na pytania związane z ochroną zwierząt: jak wygląda ona w prawodawstwie, czy jest wystarczająca, czy ogranicza cierpienie zwierząt i wpływa na poprawę ich dobrostanu, dlaczego chronimy tylko wybrane gatunki zwierząt.

Estetyka literacka - Arcydzieło - Ingarden

Estetyka literacka - Arcydzieło - Ingarden

W drugim „Zeszycie Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej” zgromadzone zostały skromne materiały z jednego z naukowych zebrań Zakładu i prace dotyczące synekdochy; w sensie ścisłym może synekdochiczności; termin ukształtował się w pewien sposób analogicznie do np. „tragiczności”, „liryczności”.

Epikur z Samos. Listy i wybór świadectw

Epikur z Samos. Listy i wybór świadectw

Książka prezentuje listy filozoficzne Epikura z Samos oraz wybór najważniejszych świadectw jego filozofii, wybranych z pism wybitnych autorów starożytnych.

Die Katholische Schule zu Beginn des XXI. Jahrhunderts am Beispiel Polens und Englands

Die Katholische Schule zu Beginn des XXI. Jahrhunderts am Beispiel Polens und Englands

Obraz szkoły katolickiej na początku XXI. wieku na przykładzie Polski i Anglii.

Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci

Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci

Książka prowadzi czytelnika przez zbiór zagadnień widzianych w świetle śladów czy utrwaleń w tekstach kultury – muzyce, filmie, podaniach ludowych, przede wszystkim jednak w literaturze.

 Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, tom 2

Kwestie narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej, tom 2

W niniejszym opracowaniu ujęty został obszar obszar Europy Środkowo-Wschodniej oraz dokonujące się w nim procesy narodowotwórcze w XIX i XX wieku aż do Jesieni Narodów (1989).

Targi Książki Historycznej czas zacząć...

Debata i promocja książki Vademecum kultury politycznej

Gala kończąca konkurs Książka historyczna roku 2015

W piątek 13 listopada w siedzibie Telewizji Polskiej dyplom nominacyjny za książkę wydaną nakładem naszego Wydawnictwa pt. Biskup negocjator Zygmunt Choromański odebrał autor ks. dr Maciej Smoliński. Pierwsze miejsce w 8. edycji konkursu na Książkę historyczną roku 2015 otrzymała praca Kazimierza Krajewskiego Na straconych posterunkach. Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1945.

(Fot. Elżbieta Sobczak) Ks. dr Maciej G. Smoliński po wręczeniu nominacji w siedzibie TVP.

W głosowaniu internetowym książka zdobyła ponad 1200 głosów, za które serdecznie dziękujemy.

Czytaj dalej

Zbliżają się Targi Wydawców Katolickich w Lublinie

Zapraszamy do stoiska nr 30 - Wydawnictwo UKSW będzie dostępne z ofertą książek teologicznych - tradycyjnie z rabatem! Poza tym oferty ponad 30. wydawnictw katolickich w Collegium Jana Pawła II KUL już od czwartku 19 listopada od godz. 9.00.

Czytaj dalej

Książki z UKSW na targach w Poznaniu

W stolicy Wielkopolski trwają Poznańskie Dni Książki (nie tylko) Naukowej.

Ofertę Wydawnictwa UKSW można obejrzeć i zakupić na stoisku 4-10, gdzie dostępne są nasze nowości z 10 % rabatem. Szukajcie nas przy ul. Fredry 10 - Collegium Maius UAM. Targi potrwają do 6 listopada.

Czytaj dalej

© 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach