Z HISTORIĄ DO TRAMWAJU

Z HISTORIĄ DO TRAMWAJU

Drogi Czytelniku, nie traktuj tytułu tej książki zbyt poważnie; jeśli jesteś akurat w pociągu, trolejbusie czy autobusie (szczególnie w dłuższej trasie), też możesz po nią sięgnąć. Przeczytanie jednego szkicu nie wiąże cię i nie zmusza do czytania całości. To zaleta krótkich form.

Retoryka Towarzystwa Jezusowego

Retoryka Towarzystwa Jezusowego

Zbiór rozpraw odsłaniających nowe perspektywy badawcze w dociekaniach nad bogatym piśmiennictwem jezuickim, nad jego uwikłaniem w kontekst wyznaniowy czy związkami z ideami przemian religijnych i politycznych XVI i XVII wieku.

Pamięć informacji kontekstowej

Pamięć informacji kontekstowej

Monografia poświęcona jest problematyce pamięci detali kontekstowych.

Norwid - Dostojewski. Zbliżenia i rekonstrukcje

Norwid - Dostojewski. Zbliżenia i rekonstrukcje

Nieoczywiste może w pierwszej chwili, bo dotyczące tak biegunowo różnych osobowości twórczych, porównanie: „Norwid – Dostojewski” przynosi wiele ciekawych ustaleń dotyczących punktów wspólnych w portretach literackich obu pisarzy: tropów, motywów, obrazów, postaw artystycznych i stojących przed nimi wyzwań w obliczu rodzącej się w drugiej połowie XIX wieku nowoczesności.

Logika - gramatyka - pragmatyka

Logika - gramatyka - pragmatyka

Autor wytycza drogę, na której możliwe jest zbliżenie tradycji filozofii analitycznej (z którą związana jest spuścizna Wittgensteina) z tradycją filozofii wyrastającej z transcendentalizmu, co współcześnie oznacza strukturalizm i poststrukturalizm.

Filozofia a nauki przyrodnicze

Filozofia a nauki przyrodnicze

Książka podejmuje problematykę relacji filozofii i nauk przyrodniczych.

Ethnogenesis – an Evolutionary Approach and the Origins of Biblical Israel

Ethnogenesis – an Evolutionary Approach and the Origins of Biblical Israel

Książka jest próbą spojrzenia na dynamiczne zjawisko etnogenezy w sposób ewolucyjny.

Consursus in delicto. Formy zjawiskowe przestępstwa w kanonicznym prawie karnym

Consursus in delicto. Formy zjawiskowe przestępstwa w kanonicznym prawie karnym

Opracowanie poświęcone zagadnieniu odpowiedzialności karnej z tytułu współudziału w przestępstwie

Życzenia Wielkanocne 2015

Konkurs Prima Aprilis

Wiosenny Kiermasz Książki

© 2015 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach