wiersze przebrane

wiersze przebrane

Ani "wiersze zebrane", ani "wybrane", tylko "Wiersze przebrane": nowa całość, ułożona z wydanych wcześniej liryków. Liryczne streszczenie etapów życia duchowego.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Tomasz Skibiński, Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476

Książka przedstawia obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim utrwalony w źródłach łacińskich powstałych w tym okresie.

Analiza dyskursu politycznego

Analiza dyskursu politycznego

Inspirację do napisania niniejszej publikacji stanowiło zjawisko rosnącej popularności analizy dyskursu.

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej

Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej w świetle debat parlamentarnych w Sejmie RP w latach 2004-2011

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Wartości i antywartości w tygodnikach opinii

Książka jest poświęcona wartościom i antywartościom w dyskursach konserwatywnym i liberalnym.

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

Polskość w świecie: Stanisław Brzozowski

W tomie głos zabierają znawcy twórczo­ści i recepcji Stanisława Brzozowskiego, myśliciela, który, mówiąc słowami Bogdana Suchodolskiego, „walcząc z fetyszami myśli i wyobraźni, uczył rzetelnej postawy wobec własnych przeżyć psychicznych i przekonywał o istnieniu zasadniczego związku między etyką a myślą, sztuką a życiem codziennym”.

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Pierwszy tom serii o rzeczach pięknych, w której prezentowane są interdyscyplinarne studia z zakresu historii kultury artystycznej, sztuki dekoracyjnej, rzemiosła artystycznego, designu, kostiumologii oraz kolekcjonowania i muzealnictwa.

Humanistyka

Katarzyna Taras, "Egoista" czy Edi? Bohaterowie najnowszych polskich filmów - rekonesans

4.00zł

Autorka w publikacji zajmuje się kilkoma bohaterami polskich filmów zrealizowanych po 1989 roku. Interesujących ją bohaterów podzieliła na grupy kierując się jedynie doświadczeniami widza i inspiracjami z prac z zakresu socjologii czy antropologii kultury. A zatem autorka przygląda się:
- bohaterom filmów, w których zaprezentowano zmianę epok,
- bohaterom, którzy wybrali zło,
- inteligentom,
- plebejuszom,
- trzydziestolatkom.
Dodatkowo książka zawiera fotosy z planów zdjęciowych.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Wiesława Tomaszewska CR, Teresa Winek (red.), Andrzej Kijowski i literaturoznawcy - studia

4.00zł

Publikacja jest piątym tomem serii "Studia o Kijowskim". Podtytuł "studia" wskazuje na obiektywizujące ujęcie problemów podjętych w poszczególnych szkicach, zaś ich lektura może przekonać również o niewykluczającej obiektywizmu konieczności osobistego stosunku badacza do twórczości, której poświęca czas. W tomie zostały przypomniane dwa opracowania z przeszłości, pozostałe to nowe rozprawy będące pokłosiem konferencji naukowej "Andrzej Kijowski - człowiek i pisarz".

 

Czytaj dalej

4.00zł

Wiesława Tomaszewska, Andrzej Kijowski. Biografia - bibliografia - recepcja. Studium dokumentacyjne

4.00zł

Kolejne ogniwo z cyklu "Studium nad Kijowskim" próbuje do pewnego stopnia odsłonić oblicze Kijowskiego przez jego biografię, możliwie kompletną bibliografię jego twórczości oraz krytycznoliteracką i naukową recepcję.

 

Czytaj dalej

4.00zł

Cyprian Norwid, "Nad Kapuletich i Montekich domem..."

4.00zł

Kolejna antologia wierszy Norwida jest rezultatem osobistego wyboru autorki. Książka podzielona jest na jednostki chronologiczne: wiersze z lat 1840-1865; paryskie intermezzo liryczne 1865-1866, wiersze z lat 1866-1883. Obok powszechnie znanych wierszy (jak Bema pamięci żałobny rapsod) są mniej znane, a może tylko zapomniane. Obok klasycznych liryków wiersze, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, "zaangażowane", o treści aluzyjnie politycznej czy społecznej (Socjalizm). Interesujący jest wstępny esej autorki wyboru, podkreślający różnorodność twórczości Norwida.

 

Czytaj dalej

4.00zł

B. Kuczera-Chachulska, M. Prussak, E. Szreglacka (red.) , Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość

2.00zł

Grażyna Halkiewicz-Sojak omawia poezję Krasińskiego w jej relacji do problemu "paradygmatu romantycznego", w którym mieści się także problem konfliktu filozofii i wiary, i sposób, w jaki rozwiązuje go Krasiński. Arkadiusz Bogdajewski przedstawia Krasińskiego jako poetę wizji. B. Kuczera -Chachulska pisze o "instynkcie" wieczności jako przeciwwadze do przedstawianej w jego twórczości nuty "samozniszczenia" i "minorowej tonacji". Jerzy Borowczyk zastanawia się nad rolą wspomnień i pamięci w twórczości Krasińskiego. Magdalena Bąk analizuje utwór poety "Mord elektrycznym prądem", a Marek Troszyński "Niedokończony poemat". Maria Prussak omawia inscenizację Nie-boskiej komedii w ujęciu J. Grzegorzewskiego. Ewa Szeglacka pisze o dziennikach Krasińskiego, a Magdalena Saganiak zajmuje się jego epistologią. Piotr Mitzner przypomina zaginiony portret Amelii Załuskiej i dramatyczne dzieje wzajemnych relacji między nią a Krasińskim.

 

Czytaj dalej

2.00zł

Jan Miernowski, To była noc

4.00zł

Monografia przybliżająca czytelnikom pisarza II wojny światowej Jana Miernowskiego (1906-1944); poety i polonisty, nauczyciela szkół warszawskich. Jego wiersze po wojnie pojawiały się sporadycznie w czasopismach i antologiach.
Na użytek tej publikacji wydawca dokonał arbitralnego wyboru utworów poetyckich (kwalifikując do druku, jego zdaniem, najlepsze), układając je w porządku chronologicznym. W przypadku odmian tekstów podano do druku wersję najpóźniejszą.

 

Czytaj dalej

4.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach