Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Książka przedstawia opis metod przetwarzania i analizy sygnałów elektrokardiograficznych: pozyskiwanie sygnałów EKG, ich filtrację, ocenę i klasyfikację.

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Księga pamiątkowa dedykowana ks. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009)

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego.

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Wójtowiczowi.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Kompetencja komunikacyjna

Kompetencja komunikacyjna

Kompetencja komunikacyjna to stan twórczego napięcia między byciem stosownym a skutecznym w komunikacji.

Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych

Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych

Religia oraz etyka – rozumiane jako system wartości – obecne są w każdym przejawie życia człowieka, będąc trwałym elementem rzeczywistości.

KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO

KWARTALNIK PRAWA PUBLICZNEGO

Kwartalnik Prawa Publicznego 4/2015

32.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

32.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 2/2015

32.00zł

ARTYKUŁY
J. Holocher, Bezpieczeństwo obrotu prawno- finansowego. Obowiązki notariusza w świetle
ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Czytaj dalej

32.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 1/2015

32.00zł

ARTYKUŁYCzytaj dalej

32.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 3-4/2014

32.00zł

ARTYKUŁY
R. Szczepaniak, Problem stratyfikacji odpowiedzialności deliktowej władz publicznychCzytaj dalej

32.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 1-2/2014

32.00zł

ARTYKUŁY
M. Osuchowska, Konkordaty podpisane z państwami Ameryki Łacińskiej do końca XIX w.
K. Łuczak, Konsekwencje faktyczne w sądowej wykładni prawa Czytaj dalej

32.00zł

Kwartalnik Prawa Publicznego 4/2013

32.00zł

ARTYKUŁY:

A. Szpak, Fenomen państw upadłych w świetle prawa międzynarodowego
M. Gontarczyk-Skowrońska, Szkodliwość w naruszeniu dyscypliny finansów publicznych a szkoda w majątku Skarbu Państwa lub jednostki sektora finansów publicznych
D. Mieczkowska, Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze
M. Kawecki, M. Rogowski, Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wykorzystywania inteligentnych liczników

RECENZJECzytaj dalej

32.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach