Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Książka przedstawia opis metod przetwarzania i analizy sygnałów elektrokardiograficznych: pozyskiwanie sygnałów EKG, ich filtrację, ocenę i klasyfikację.

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Księga pamiątkowa dedykowana ks. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009)

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego.

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Wójtowiczowi.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Kompetencja komunikacyjna

Kompetencja komunikacyjna

Kompetencja komunikacyjna to stan twórczego napięcia między byciem stosownym a skutecznym w komunikacji.

Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych

Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych

Religia oraz etyka – rozumiane jako system wartości – obecne są w każdym przejawie życia człowieka, będąc trwałym elementem rzeczywistości.

Forum pedagogiczne

Forum Pedagogiczne 2017/1

16.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

16.00zł

Forum Pedagogiczne 2016/2 cz. 2

8.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

8.00zł

Forum Pedagogiczne 2016/2 cz. 1

8.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

8.00zł

Forum Pedagogiczne 2016/1

16.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

16.00zł

Forum Pedagogiczne 2/2015

0.00zł

PRODUKT NIEDOSTĘPNY - NAKŁAD WYCZERPANY

Spis treści numeru TUTAJ

0.00zł

Forum Pedagogiczne 1/2015

0.00zł

PRODUKT NIEDOSTĘPNY - NAKŁAD WYCZERPANY

OD REDAKCJI
DZIAŁ TEMATYCZNY: Nauczenie filozofii i etyki
Z. Dymarski, Strategie nauczania filozofii
A. Grodek, Sokrates Café jako sposób kształtowania postawy filozoficznej nauczyciela filozofii i etyki
T. Niemirowski, Co to znaczy „nauczyć filozofii”?Czytaj dalej

0.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach