wiersze przebrane

wiersze przebrane

Ani "wiersze zebrane", ani "wybrane", tylko "Wiersze przebrane": nowa całość, ułożona z wydanych wcześniej liryków. Liryczne streszczenie etapów życia duchowego.

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Człowiek szalony. Andrzej Niemojewski (1864-1921)

Niemojewski o ludziach szalonych pisał, że „są bardziej logiczni niż ludzie normalni. Są niezmiernie sumienni, sprawiedliwi, wygłaszają nieraz głębokie myśli i uważają, że czyn powinien być następstwem postanowienia. Bo szalony człowiek musi być konsekwentnym. Człowiek normalny nie jest do tego zobowiązany”.

 Od Stalina do Putina

Od Stalina do Putina

Jednym z celów badawczych przyjętych przez autorów niniejszej książki jest przyjrzenie się mechanizmom budowania i umacniania kultu jednostki zarówno w historii, w czasach, gdy Europą Wschodnią niepodzielnie rządził Józef Stalin, jak i współcześnie, gdy u władzy od lat znajduje się Władimir Putin. Ogromną rolę w tym procesie odgrywają media.

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Kształcenie – moralność – demokracja. Teorie i koncepcje wychowania i kształcenia moralno-etycznego i ich związki z etyką i polityką

Lektura książki to intelektualna podróż przez historię myśli pedagogicznej, dla której punktem odniesienia była z jednej strony specyfika ludzkiej natury oraz procesu osiągania przez nią doskonałości, a z drugiej strony etyczne i społeczno-polityczne konteksty owego procesu.

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej

Film stanowi niezwykle złożony i dynamiczny fenomen kulturowy. Krytyczna jego analiza, dokonywana z rozmaitych perspektyw naukowych, jest wciąż (o ile nie coraz bardziej) aktualnym wyzwaniem, szczególnie wobec postępującej od połowy XX wieku ekspansji cywilizacji wizualnej.

Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym

Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym

Książka ta jest pierwszym w literaturze polskiej tak bogatym tematycznie zbiorem opracowań poświęconych zależnościom jakości życia i spójności na poziomie lokalnym.

Strumień świadomości i monolog wewnętrzny w prozie polskiej w latach 1956-1980

Strumień świadomości i monolog wewnętrzny w prozie polskiej w latach 1956-1980

Rozprawa […] wyróżnia się nowatorskim ujęciem poruszanej problematyki literaturoznawczej. Bezsprzecznym walorem pracy jest wnikliwość analityczna, oryginalność ujęcia, a także interesujący, samodzielny sposób wnioskowania Autora, który odważnie stawia, formułuje i skutecznie udowadnia tezy badawcze.

Wokół homonimii międzyjęzykowej

Wokół homonimii międzyjęzykowej

Na prezentowany tom składają się teksty poświęcone szeroko rozumianej homonimii międzyjęzykowej. Autorzy dokonali analizy zjawiska zewnętrznego podobieństwa i/lub identyczności jednostek należących do języków: białoruskiego, bułgarskiego, czeskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Zjawisko wypalenia zawodowego jako efekt zmian cywilizacyjnych

Studium socjologiczne na przykładzie pielęgniarek w województwie podlaskim

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Beautiful Objects: Personal adornments and decorations for secular and sacred interiors

Pierwszy tom serii o rzeczach pięknych, w której prezentowane są interdyscyplinarne studia z zakresu historii kultury artystycznej, sztuki dekoracyjnej, rzemiosła artystycznego, designu, kostiumologii oraz kolekcjonowania i muzealnictwa.

Teologia

ks. Roman Murawski (red.), Bibliografia katechetyczna 1945-1995

2.00zł

Bibliografia zawiera 5400 pozycji. Zamieszczono w niej w przybliżeniu ponad 90% pozycji, które w okresie 1945-1995 zostały opublikowane w języku polskim.

 

Czytaj dalej

2.00zł

ks. Ryszard Czekalski, ks. Roman Murawski (red.), Bibliografia katechetyczna 1996-2000

2.00zł

W bibliografii zamieszczono ponad 2000 publikacji katechetycznych. Ze zgromadzonej liczby pozycji katechetycznych z okresu 1996-2000 wynika, że w ostatnich latach znacznie wzmógł się wysiłek wielu katechetyków i katechetów, którzy w publikacjach zwartych lub artykułach, podejmują wiele zagadnień o charakterze katechetycznym.

 

Czytaj dalej

2.00zł

ks. Stanisław Dziekoński, Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków

1.00zł

Posługa wychowawcza stanowiła zawsze jedną z ważnych dziedzin duszpasterskiej misji Kościoła. Przyjęcie tego faktu uzasadnia też prawo Kościoła do wypowiadania się na temat wychowania. Brak było dotychczas monografii zbierającej i poddającej pogłębionej analizie takich wypowiedzi, a nade wszystko ukazującej rozwój myśli wychowawczej Kościoła. Tę poważną lukę w polskiej literaturze pedagogicznej i duszpasterskiej, a także po części w literaturze światowej wypełnia książka księdza Stanisława Dziekońskiego.

 

Czytaj dalej

1.00zł

ks. Jan Decyk, Eschata w oficjum za zmarłych liturgii godzin

1.00zł

Próba ukazania dziejów kształtowania się Oficjum za zmarłych i ewolucji treści, jakie - przez wieki - wpłynęły na obecny kształt modlitwy Kościoła za zmarłych. Liturgia śmieci i pogrzebu, a także modlitwa Kościoła za zmarłych jest udziałem wspólnoty wierzących w przejściu zmarłego ze świata żywych do innego życia, które się nie kończy.

 

Czytaj dalej

1.00zł

ks. Adam Durak (red.), Liturgia Domus Carissima

1.00zł

Prezentowane tu materiały ukazują dynamiczny wymiar liturgii chrześcijańskiej nie tylko jako przypomnienie wydarzeń zbawczych, ale jako żywej ich aktualizacji i uobecnienia. Odkrycie waloru teologicznego i mistagogicznego tekstów, formuł znaków i obrzędów liturgicznych jest podstawowym fundamentem procesu pogłębiania i odnowy pełnego udziału w liturgii. Zebrane materiały odznaczają się związkiem tematycznym i podejmują aktualny dla Kościoła problem jak liturgię uczynić dziś szkołą życia chrześcijańskiego środowiskiem ewangelizacji.

 

Czytaj dalej

1.00zł

ks. Jan Decyk, Ludzki i Boży wymiar śmierci w świetle kultu zmarłych

1.00zł

Materialnym przedmiotem rozważań autora jest tajemnica śmierci, formalnym zaś ludzki i Boży wymiar tej rzeczywistości w świetle kultu zmarłych. Najpierw ukazane zostało spojrzenie antropologiczne i biblijne, następnie został przedstawiony historyczny rozwój kultu zmarłych. Zasadnicze zagadnienie ludzkiego i Bożego wymiaru śmierci wymagało szczegółowej interpretacji tekstów odnowionej liturgii pogrzebu.

 

Czytaj dalej

1.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach