Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Książka przedstawia opis metod przetwarzania i analizy sygnałów elektrokardiograficznych: pozyskiwanie sygnałów EKG, ich filtrację, ocenę i klasyfikację.

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Księga pamiątkowa dedykowana ks. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009)

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego.

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Wójtowiczowi.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Kompetencja komunikacyjna

Kompetencja komunikacyjna

Kompetencja komunikacyjna to stan twórczego napięcia między byciem stosownym a skutecznym w komunikacji.

Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych

Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych

Religia oraz etyka – rozumiane jako system wartości – obecne są w każdym przejawie życia człowieka, będąc trwałym elementem rzeczywistości.

Colloquia Litteraria

Colloquia Litteraria 21 2/2016

16.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

16.00zł

Colloquia Litteraria 20 1/2016

16.00zł

Spis tresci numeru TUTAJ

16.00zł

Colloquia Litteraria 19 2/2015

16.00zł

Spis treści numeru TUTAJ

16.00zł

Colloquia Litteraria 18 1/2015

16.00zł

Bernadetta Kuczera-Chachulska, Magnificat . 5
SZKICE – ROZPRAWY – INTERPRETACJE
o. J. Salij OP, Magnificat w nauczaniu świętego Jana Pawła II . 9Czytaj dalej

16.00zł

Colloquia Litteraria 17 2/2014

16.00zł

Marian Maciejewski, * * *
SZKICE – ROZPRAWY – INTERPRETACJE
M. Burta, Egzaltacja, czyli o uchylaniu granicCzytaj dalej

16.00zł

Colloquia Litteraria 16 1/2014

16.00zł

B. Kuczera-Chachulska, ***
SZKICE – ROZPRAWY – INTERPRETACJE
M. Peroń, „Poetyckie dyptyki” w poezji ks. Janusza St. PasierbaCzytaj dalej

16.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach