Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic

Tematem analiz zawartych w książce jest złożona i wielowymiarowa specyfika zewnętrznych granic Unii Europejskiej.

 Miraculosa Trinitas Terrestra

Miraculosa Trinitas Terrestra

Książka omawia polskie wizerunki z czasów nowożytnych, ukazujące Jezusa z Maryją i św. Józefem. Zasłynęły one nadprzyrodzonymi łaskami, zwykle zatwierdzonymi przez komisje biskupie jako cudowne. Z upływem czasu niektóre zostały ukoronowane. Kryterium doboru przedstawień stanowi występowanie na nich wszystkich Osób tak zwanej wówczas „Trójcy Ziemskiej”, określanej tak przez analogię do Trójcy Świętej.

Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności

Pogranicza kulturowe w perspektywie współczesności

Istotą współczesnej wielokulturowości nie jest występowanie wielu różnych kultur „obok siebie”, „oddzielnie”, ale przeciwnie – nakładanie się tych kultur, tak by tworzyły się międzykultury i różnego typu pogranicza.

Fabian Birkowski. Mowy akademickie i polemiczne

Fabian Birkowski. Mowy akademickie i polemiczne

Książka wydana z okazji 800-lecia Zakonu Kaznodziejskiego oraz 380. rocznicy śmierci Fabiana Birkowskiego OP prezentuje mowy akademickie i polemiczne tego barokowego kaznodziei, pochodzące ze zbioru Orationes ecclesiasticae (Cracoviae 1622).

Wyszukiwanie podobieństw dokumentów

Wyszukiwanie podobieństw dokumentów

Tematyka publikacji skupia się na problemach związanych z porównywaniem dokumentów, z jakością kształcenia i wykrywaniem nieuprawnionych zapożyczeń w pracach studenckich.

Mockumentary. Próba określenia istoty zjawiska

Mockumentary. Próba określenia istoty zjawiska

Autorzy książki, wskazując na problematyczność binarnego podziału na film fabularny i dokumentalny, podejmują próbę uporządkowania kwestii definicyjnych związanych z kinem mockumentary: przedstawiają zjawisko w perspektywie historycznej, kreślą dzieje tego nurtu, uwzględniając najważniejsze z pojawiających się w jego łonie tendencji, dokonują także analizy form podawczych utworów omawianego typu, starając się ustalić status mockumentów względem, pozornie niepodważalnej, fabularno-dokumentalnej dwuwładzy.

The Biblical Idea of Divine Mercy in the early church

The Biblical Idea of Divine Mercy in the early church

Publikacja przybliża ideę Bożego miłosierdzia zawartą w Piśmie Świętym, a następnie wyjaśnianą w Kościele przez wielkich teologów okresu patrystycznego.

Logika przekonań społecznych

Logika przekonań społecznych

Przekonania społeczne to jedno z fundamentalnych pojęć pozwalających zrozumieć działania ludzkie i zjawiska społeczne. Rozprawa Pawła Matuszewskiego stanowi próbę socjologicznego wyjaśnienia tego, w jaki sposób owe przekonania społeczne się tworzą.

Szybkość w kulturze

Szybkość w kulturze

Publikacja stanowi z jednej strony przykład refleksji teoretycznej nad prymatem paradygmatu szybkości we współczesnej kulturze i życiu codziennym, z drugiej strony przynosi teksty-przykłady mierzenia się z paradoksami szybkości i powolności oraz swoistej gry między tymi wymiarami.

Produkty

Tytułikona sortowania Cena Dodaj do koszyka Image
Collectanea Theologica 4/2010 1.00zł
Collectanea Theologica 4/2011 22.00zł
Collectanea Theologica 4/2012 22.00zł
Colloquia Litteraria 1/2006 20.00zł
Colloquia Litteraria 1/2013 16.00zł
Colloquia Litteraria 1/2013
Colloquia Litteraria 10 1/2011 14.00zł
Colloquia Litteraria 11 2/2011 14.00zł
Colloquia Litteraria 12 1/2012 16.00zł
Colloquia Litteraria 13 2/2012 16.00zł
Colloquia Litteraria 16 1/2014 16.00zł
Colloquia Litteraria 17 2/2014 16.00zł
Colloquia Litteraria 18 1/2015 16.00zł
Colloquia Litteraria 19 2/2015 16.00zł
Colloquia Litteraria 2-3/2007 1.00zł
Colloquia Litteraria 2/2013 16.00zł
Colloquia Litteraria 2/2013
Colloquia Litteraria 20 1/2016 16.00zł
Colloquia Litteraria 21 2/2016 16.00zł
Colloquia Litteraria 4-5/2008 1.00zł
Colloquia Litteraria 6 1/2009 1.00zł
Colloquia Litteraria 7 2/2009 1.00zł
Colloquia Litteraria 8-9/2010 1.00zł
Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach 24.00zł
Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – digitalizacja i nieinwazyjne badanie dziedzictwa kulturowego in situ 0.00zł
Cyprian Norwid, "Nad Kapuletich i Montekich domem..." 18.99zł
Czesław Grajewski, Antyfony Officium Divinum w świetle traktatów i tonariuszy IX-XIV wieku 34.00zł
Czy mamy coś nowego do powiedzenia? 44.00zł
Czy mamy jeszcze coś do powiedzenia?
Danuta Ługowska. Zasada Trójzgodnośći 25.00zł
Zasada Trójzgdoności
Dariusz Borek, Concursus in delicto. Formy zjawiskowe przestępstwa w kanonicznym prawie karnym 25.00zł
Dawid Lipski, Jan Peckham i Tomasz z Akwinu. Spór o jedność formy substancjalnej w człowieku 22.00zł
Diagnostyka genetyczna i choroba nowotworowa jako zjawiska społeczno-kulturowe 23.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach