Wyprzedaże

Wyprzedaże

Książki nawet po 1 zł.

Zachęcamy do przejrzenia oferty.

Topologia

Topologia

Prezentowana praca ma na celu zbudowanie podstaw języka, który może być używany w realizacji wykładu Topologia.

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii Katolickiej (1954-1999)

Monografia o charakterze statystycznym stanowi kompleksowe opracowanie poświęcone studium Pisma Świętego w ATK.

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Węgierskie mniejszości narodowe i ich światy społeczne

Opracowana przez I. Bukalską koncepcja kondycji mniejszościowej powstała na podstawie badań węgierskich mniejszości przeprowadzonych przez autorkę zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej.

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej

Minął czas, gdy Europa i chrześcijaństwo były tożsamymi pojęciami. Demografia wyznaniowa uświadamia fakt, że religii, która stworzyła ten kontynent, wyrosło dwóch konkurentów: ateizm i islam. Jednak według danych statystycznych chrześcijanie wciąż stanowią zdecydowaną większość europejskiej populacji. Nie da się zatem zrozumieć zjawisk społecznych – także negatywnych – i ogólnego klimatu kulturowego, abstrahując od tego, co dzieje się w społeczności nominalnych chrześcijan. Problemem Kościoła w Europie nie są spadające liczby w rozmaitych statystykach, ale brak wiary w Jezusa Chrystusa.

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Orientacja przestrzenna i poruszanie się osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

Monografia stanowi przegląd aktualnych możliwości wspomagania orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących, metodyki oraz opis funkcji i sposobu wykorzystania różnego rodzaju narzędzi.

Społeczeństwo polskie dziś

Społeczeństwo polskie dziś

To książka interdyscyplinarna będąca rezultatem współpracy specjalistów z wielu dziedzin nauki, którzy postawili sobie zadanie wspólnego rozpoznania, kim w Polsce jestemy i kim chcemy być.

Korzenie UKSW

Korzenie UKSW

Z dziejów uczelni na warszawskich Bielanach

Nowe partie i ruchy polityczne

Nowe partie i ruchy polityczne

Praktyka i idee współczesnych demokracji

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

200 lat teologii uniwersyteckiej w Warszawie

Zamieszczone w tym tomie referaty opisują historie warszawskich wydziałów teologicznych oraz ich wzajemnych relacji, i to ze wszystkimi zawirowaniami dziejów, prezentują także najważniejszych badaczy, ich dorobek teologiczny oraz oferują refleksję nad przyszłością teologii w Polsce i na świecie.

Produkty

Tytułikona sortowania Cena Dodaj do koszyka Image
Warszawskie Studia Pastoralne 31/2016 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 32/2016 27.00zł
Warszawskie Studia Pastoralne 33/2016 27.00zł
Wielkie Księgi ludzkości 22.00zł
Wielkie Księgi Ludzkości
Wieslaw Kazimierz Kiwior, Czynności poprzedzające otwarcie dochodzenia w sprawie wyznawcy. 17.00zł
Wiesław Macek, Ewangelizacja Japonii 17.00zł
Wiesław Macek, Teologia nauki wg ks. Michała Hellera 11.00zł
Wiesław Wysocki (red.), Patriae commodis serviens... Być Ojczyźnie pożytecznym... 12.00zł
Wiesława Tomaszewska CR, Teresa Winek (red.), Andrzej Kijowski i literaturoznawcy - studia 4.00zł
Wiesława Tomaszewska CR, W kręgu tematów i form literackich 25.00zł
Wiesława Tomaszewska, Andrzej Kijowski. Biografia - bibliografia - recepcja. Studium dokumentacyjne 4.00zł
Wiesława Tomaszewska, Metafizyczne i religijne 18.00zł
Wiesława Tomaszewska, Między ideą a rzeczywistością. Andrzeja Kijowskiego wizja literatury 4.00zł
Wioletta Żórawska, Szkolne modele recepcji twórczości Cypriana Norwida do 2010 roku 25.00zł
Witold Kawecki, Katarzyna Flader (red.), Słowo w kulturze współczesnej 4.00zł
Witold Kawecki, Vademecum kultury politycznej. Personalistyczna koncepcja polityki 40.00zł
Wojciech Bołoz, Bioetyka i prawa człowieka 8.00zł
Wojciech Bołoz, Ewa Wolnicz-Pawłowska (red.), Życie i zdrowie człowieka w tradycji i kulturze polskiej 4.00zł
Wojciech Bołoz, Gerhard Höver (red.), Zjednoczenie Europy jako wyzwanie dla Kościoła 1.00zł
Wojciech Góralski, Andrzej Pieńdyk, Zasada niezależności i autonomii Państwa i Kościoła w konkordacie Polskim z 1993 roku 3.00zł
Wojciech Kudyba, Próba bólu. O wierszach Joanny Pollakówny 29.40zł
Wojciech Mokrzycki, Reprezentacje widokowe brył do wizualizacji i wizualnej identyfikacji 25.00zł
Wojciech Necel, Prawo migranta do specjalnego duszpasterstwa 13.00zł
Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie 0.00zł
Wybrane obszary niebezpieczeństw XXI wieku w ujęciu interdyscyplinarnym 22.00zł
Wyszukiwanie podobieństw dokumentów 12.00zł
Wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Europie 35.00zł
Władysław Majkowski, Urszula Bejma (red.), Emil Durkheim - badacz i inspirator 18.00zł
Włodzimierz Gałązka (red.), Duchowość cierpienia 4.00zł
Włodzimierz Gałązka (red.), Oblicza polskiej duchowości 26.00zł
© 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach