Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Książka przedstawia opis metod przetwarzania i analizy sygnałów elektrokardiograficznych: pozyskiwanie sygnałów EKG, ich filtrację, ocenę i klasyfikację.

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Księga pamiątkowa dedykowana ks. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009)

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego.

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Wójtowiczowi.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Kompetencja komunikacyjna

Kompetencja komunikacyjna

Kompetencja komunikacyjna to stan twórczego napięcia między byciem stosownym a skutecznym w komunikacji.

Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych

Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych

Religia oraz etyka – rozumiane jako system wartości – obecne są w każdym przejawie życia człowieka, będąc trwałym elementem rzeczywistości.

Produkty

Tytułikona sortowania Cena Dodaj do koszyka Image
Włodzimierz Gałązka (red.), Duchowość cierpienia 24.00zł
Włodzimierz Gałązka (red.), Oblicza polskiej duchowości 34.00zł
Włodzimierz Gałązka, Piotr Latawiec, Henryk Podolski, Krzysztof Trawkowski (red.), Servire Deo et hominibus 23.00zł
Włodzimierz Okrasa, Jan Herbst, Rodzaje uczestnictwa. Instytucje społeczne Kościoła i jednostki parafialne w świetle badań statystyczno-socjologicznych 16.00zł
Z. Dunin-Borkowska, Z. R. Grabowski, J. Herbach, Ł. Karczmarek, J. Taraszewska (red.), Laboratorium chemiczne 18.99zł
Załącznik Kulturoznawczy 3/2016 35.00zł
Żałoba i strata. Ujęcie interdyscyplinarne 30.00zł
Zbigniew Łepko, Ryszard Sadowski (red.), A Humanist Approach to Sustainable Development 14.00zł
Zdzisław Majchrzyk, Homicide in the family 22.00zł
Zdzisław Majchrzyk, Kiedy kobieta zabija 32.00zł
Zdzisław Majchrzyk, Psychologia sądowa. Aktualne problemy opiniowania dorosłych 0.00zł
Zeszyty Prawnicze 12.1 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 12.2 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 12.3 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 12.4 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 13.1 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 13.2 12.50zł
zeszyty prawnicze 13.3
Zeszyty Prawnicze 13.3 12.50zł
Zeszyty prawnicze 13.3
Zeszyty Prawnicze 13.4 12.50zł
Zeszyty prawnicze 13.4
Zeszyty Prawnicze 14.1 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 14.2 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 14.3 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 14.4 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 15.1 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 15.1 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 15.2 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 15.3 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 15.4 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 16.1 12.50zł
Zeszyty Prawnicze 16.2 12.50zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach