Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów elektrokardiograficznych

Książka przedstawia opis metod przetwarzania i analizy sygnałów elektrokardiograficznych: pozyskiwanie sygnałów EKG, ich filtrację, ocenę i klasyfikację.

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Księga pamiątkowa dedykowana ks. Tadeuszowi Dajczerowi (1931-2009)

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności

Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego.

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Kościoły - religie - kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji

Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Wójtowiczowi.

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Stres życia. Perspektywa psychologiczna

Książka stanowi obszerne i wartościowe studium teoretyczne, w którym Autor podejmuje się analizy zjawisk i procesów konstytuujących stres z perspektywy psychologicznej.

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Kaplice i mauzolea na cmentarzach Warszawy w XIX i pierwszej połowie XX wieku

Opracowanie kontynuuje zapoczątkowane w połowie XIX stulecia badania nad historią i sztuką cmentarzy dawnej Warszawy.

Studia z biblistyki, tom IX

Studia z biblistyki, tom IX

Po kilkuletniej przerwie przedstawiamy IX tom serii "Studia z biblistyki", który zawiera cztery opracowania.

Kompetencja komunikacyjna

Kompetencja komunikacyjna

Kompetencja komunikacyjna to stan twórczego napięcia między byciem stosownym a skutecznym w komunikacji.

Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych

Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych

Religia oraz etyka – rozumiane jako system wartości – obecne są w każdym przejawie życia człowieka, będąc trwałym elementem rzeczywistości.

Produkty

Tytuł Cenaikona sortowania Dodaj do koszyka Image
ks. Wojciech Góralski, Dobro małżonków a istotne obowiązki małżeńskie 0.00zł
Janusz Balicki, Imigranci i uchodźcy w Unii Europejskiej 0.00zł
Marta Kowalska, Chrześcijaństwo jako filozofia 0.00zł
ks. Jerzy Lewandowski, Bóg i człowiek 0.00zł
(opr.) Izolda Kiec, Zuzanna Ginczanka. Wiersze zebrane 0.00zł
Zdzisław Majchrzyk, Psychologia sądowa. Aktualne problemy opiniowania dorosłych 0.00zł
Agnieszka Szwajkajzer-Wołk, Paweł Boryszewski (red.), Kościół. Rodzina. Wychowanie 0.00zł
Emilia Śmiechowska-Petrovskij, Książki literackie dla niewidomych dzieci w młodszym wieku szkolnym 0.00zł
(red.) Marcin Jewdokimow, Magdalena Łukasiuk, Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje 0.00zł
ks. Włodzimierz Gałązka, Charyzmat zakonny 0.00zł
(red.) ks. Waldemar Grzeszczuk, ks. Włodzimierz Gałązka, Polska myśl duchowa 0.00zł
Jerzy Stochmiałek, Kryzysy życiowe osób dorosłych 0.00zł
Katarzyna Knopp, Inteligencja emocjonalna oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży 0.00zł
ks. Stanisław Urbański, Życie mistyczno-konsekrowane 0.00zł
(red.) Agnieszka Wołk, Anna Potasińska, Nierówności społeczne we współczesnym świecie 0.00zł
ks. Józef Naumowicz, Prawdziwe początki Bożego Narodzenia 0.00zł
(red.) ks. Marian Kowalczyk, ks. Krzysztof Marcyński, ks. Mirosław Mejzner, Wiara - Chrzest - Apostolstwo 0.00zł
Splendor Personae. Święty Jan Paweł II 0.00zł
Piotr Mitzner, Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa 0.00zł
Fotoesej - testowanie granic gatunku 0.00zł
Środki reakcji na czyn zabroniony po reformie Kodeksu karnego z lutego 2015 r., red. Jarosław Majewski 0.00zł
okladka Srodki reakcji na czyn zabroniony
Warszawskie Studia Pastoralne 14/2011 0.00zł
Henryk Gasiul, Teorie emocji i motywacji 0.00zł
Wybory prezydenckie i parlamentarne w Polsce w 2015 roku: podobieństwa, różnice i wzajemne oddziaływanie 0.00zł
Forum Pedagogiczne 2/2015 0.00zł
Ius Matrimoniale 3/9/1998 0.00zł
Tomasz Szyszka, Redukcje Jezuickie Maynas w górnej Amazonii w XVII-XVIII wieku 0.00zł
Forum Pedagogiczne 1/2015 0.00zł
ks. Roman Bartnicki (red.), Studia z biblistyki t. 7 0.00zł
Ius Matrimoniale 1/26/2015 0.00zł
© 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach